Uprava škole

  1. Home
  2. /
  3. Uprava škole

RAVNATELJICA ŠKOLE: Slavica Šerbetić 

TELEFON:  030 710-483

TAJNIK ŠKOLE: Dijana Badrov

TELEFON/FAX: 030 711-579

E-MAIL: osnovnaskola.vitez@gmail.com

PEDAGOG: NADA ČABRO

PSIHOLOG: DELFA KRIŽANAC

TELEFON: 030 711-327

ADMINISTRATIVNI DJELATNIK: IVAN BLAŽ

TELEFON: 030 711-327