O našoj školi

Osnovna škola „Vitez“ u Vitezu osnovana je davne 1960. godine pod nazivom Osnovna škola „Bratstvo – jedinstvo“, sa područnim školama u Zaselju, Gornjoj Večeriskoj i Kruščici. Prvi ravnatelj škole je bio Franc Kranjčić. U to vrijeme škola je
brojala 1059 učenika od I. – VIII. razreda sa 22 djelatnika koji su bili smješteni u 15 učionica, kabinetima za fiziku, kemiju i likovnu kulturu. Tijekom godina vođeni su radovi na izgradnji dodatnih učionica, amfiteatra škole, kabineta za glazbenu kulturu, dvorane za tjelesni odgoj, kino dvorane i knjižnice, tako da je škola dobila konačan
izgled 1965. godine. Kako se škola razvijala tako je rastao i broj učenika i uposlenika. Školske 1978./79.
godine škola broji 1694 učenika raspoređena u 53 odjela. Te godine, točnije 20.10.1979. godine školi je dodijeljena „Srebrena plaketa za izuzetne zasluge i postignut uspjeh u razvoju odgoja i obrazovanja“.

Put kroz vrijeme

Odlukom Skupštine općine Vitez od 01.10.1991. godine naša škola mijenja ime u Osnovnu školu „Vitez“. Od dana 01.12.1992. godine u škole na području općine Vitez
se uvodi hrvatski jezik.
Od 1992. god. – 1995 godine nastaje najteži period u razvoju naše škole. U vrijeme ekstremnih uvjeta kao što su: raseljavanje stanovništva, granatiranje, različiti psihički pritisci i strahovi, odlazak kadra, oduzimanje školskog prostora, bez udžbenika i školskog pribora trebalo je organizirati i izvoditi nastavu na što bolji način. I u tim najgorim trenucima u svojoj povijesti škola je nastavila s radom zahvaljujući hrabrosti i požrtvovanosti svojih djelatnika.

Školske 1995./1996. godine se poboljšavaju uvjeti za rad kada je osposobljeno 20 učionica za nastavu. Uveden je i vjeronauk kao izborni predmet.

Prvi put nakon rata održana su razna natjecanja iz matematike za učenike IV. i VIII. razreda, za III. razrede iz hrvatskog jezika, matematike i tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Knjižni fond školske knjižnice je obnovljen 1996./97., sa 905 novih knjiga za lektiru.

Nositelji naprednih misli

Osnovna škola „Vitez“ od 1960. godine pa sve do danas je bila i ostala nositeljica napredne misli i djelovanja u našoj zajednici. Ne samo da je vršila svoju osnovnu zadaću – obrazovala i odgajala učenike, već je i brojnim izvannastavnim aktivnostima
razvijala kod učenika smisao za lijepo, korisno, za druženje, toleranciju, humanizam,
solidarnost, izražavanje i stvaranje te ih na taj način pripremala za život.
Osnovna škola “Vitez” u Vitezu danas djeluje kao samostalna javna ustanova sa svojstvom pravne osobe.
Središte škole je u Vitezu, ul.Josipa Kurevije bb, a osnivač škole je Kanton
Središnja Bosna. Škola ima i područni odjel u Gornjoj Večeriskoj.

Ravnateljica škole

Slavica Šerbetić

Svih ovih godina nastavom su
koordinirali stručni i adekvatno
opredijeljeni nastavnici i odgajatelji.
Svojim su humanim, brižnim i
požrtvovanim radom izveli brojne
generacije i načinili savjesne, prije
svega ljude, a zatim i građane.