Broj: 01-9-11/23

Vitez: 01.02.2023. godine

 

Sukladno članku 11., stavak 1. i 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  („Sl. novine KSB„ broj:7/19) Osnovna škola „Vitez“ u Vitezu dostavlja:

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA JAVNOG NATJEČAJA

 

Temeljem raspisanog natječaja objavljenog dana 12.01.2023. godine u Večernjem listu i na web stranici škole ( https://osvitez.ba/ )  za popunu slobodnih radnih mjesta u OŠ „Vitez“ u Vitezu  obavještavamo Vas da je donesena odluka o  prijemu u radni odnos.

Kandidati koji su se prijavili na raspisani natječaj za popunu radnih mjesta pod rednim brojem 1. i 2  nisu ispunjavali uvjete natječaja u pogledu stručne spreme tražene za navedena radna mjesta. Slijedom navedenog pismeni dio ispita i usmeni intervju kandidata se nije niti održao.

Kandidati koji su ispunili propisane uvjete natječaja i čije su prijave bile potpune i pravovremene za radno mjesto pod rednim brojem 3, pristupili su usmenom intervjuu održanom dana 31.01.2023. godine  u prostorijama OŠ „Vitez“ u Vitezu.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja sačinilo je Listu uspješnih kandidata koja je u roku dostavljena odgovornom licu poslodavca na odlučivanje.

Ravnatelj OŠ „Vitez“ u Vitezu je na temelju Liste uspješnih kandidata usvojio Odluku o prijemu u radni odnos po raspisanom natječaju kako slijedi:

  1. Nastavnik fizike, 1. izvršitelj, 12. sati, na neodređeno vrijeme, mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez, nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme.
  2. Nastavnik matematike, 1. izvršitelj, puna norma, na određeno vrijeme ( do 30.06.2023. god.), mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez, nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme.
  3. Spremačica, 1. Izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, mjesto obavljanja rada OŠ „Vitez“ Vitez, prima se Marina Bošatlija iz Viteza.

U privitku se nalazi Odluka o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Listom uspješnih kandidat, a dostava prema svim kandidatima se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na  web-stranici škole, u kojemu teče i vrijeme za žalbu.

 

 

                                                                                                                         Ravnateljica škole:

                                                                                                                            Slavica Šerbetić