Broj: 01-9-7/23

Vitez:  25.01.2023.godine

 

Sukladno članku 8. stavak 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  („Sl. novine KSB„ broj:7/19)  Osnovna škola „Vitez“ u Vitezu dostavlja:

 

OBAVIJEST

 

kojom obavještavamo kandidate koji su se prijavili na raspisani natječaj za popunu radnih mjesta u OŠ „Vitez“ u Vitezu objavljen dana 12.01.2023. godine u Večernjem listu, radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2,   pismeni dio ispita i usmeni intervju kandidata se neće održati s obzirom da niti jedan kandidat prijavljen na natječaj ne ispunjavaju uvjete u pogledu stručne spreme tražene za navedena radna mjesta.

 

   Kandidati koju su se prijavili za radno mjesto pod rednim brojem 3.

Usmeni intervju – utorak 31.01.2023. s početkom u 9.00 h

 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja dana 24.01.2023. godine izvršilo je otvaranje i pregled prijava i dostavljenih dokaza pristiglih na raspisani natječaje, te utvrdilo njihovu ispravnost i sačinilo popis kandidata među kojima  se provodi izborni postupak ( popis se nalazi u prilogu).

 

Kandidati koji ne pristupe usmenom intervjuu smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj, te će biti eliminirani iz daljnje natječajne procedure.

 

 

 

Ravnateljica škole:

Slavica Šerbetić