Ur. Broj: 01-9-6/23

Datum: 25.01.2023. god.

 

PREDMET: Lista kandidata među kojima se provodi izborni proces u OŠ „Vitez“ Vitez

 

Dana 24.01.2023. god. ( utorak )  Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja izvršilo je otvaranje pristiglih prijava na raspisani natječaja objavljen u Večernjem listu dana 12.01.2023. godine. Nakon otvaranja koverti Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja konstatiralo je slijedeće:

 

Kandidati među kojima se provodi izborni proces

  1. NASTAVNIK FIZIKE, 1. izvršitelj, 12. sati, na neodređeno vrijeme, mjesto rada OŠ „Vitez“ Vitez
R. br. Ime i prezime
1.

 

  1. NASTAVNIK MATEMATIKE, 1. izvršitelj, 30 sati, na određeno vrijeme ( do 30.06.2023. god.), mjesto rada OŠ „Vitez“ Vitez
R. br. Ime i prezime
1.

 

  1. SPREMAČICA, 1. izvršitelja, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, mjesto rada OŠ „Vitez“ Vitez
R. br. Ime i prezime
1. Senka Lovrinović
2. Natalija Štrbac
3. Jasna Gazibarić
4. Ivana Grgić
5. Jadranka Stipović
6. Marina Bošatlija
7. Renata Brnjić
8. Marnela Bošnjak
9. Dragana Štrbac

 

Popis kandidata među kojim se ne provodi izborni postupak ( nepotpuna dokumentacija ili kandidati ne ispunjavaju uvjete natječaja):

 

R. br. Ime i prezime

 

RADNO MJESTO  
1. Marija Matošević Profesor matematike i informatike ( 240 ECTS bodova) Ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme
2. Katarina Vuleta Profesor matematike i informatike ( 240 ECTS bodova) Ne ispunjava uvjete natječaja u pogledu stručne spreme

Članovi Povjerenstva:

– Borka Matić

– David Grebenar

-Nada Čabro